PHP array_unshift() Kullanımı – PHP Diziler

Merhaba, bu yazımda php de dizilerin başına eleman ya da elemanlar eklemek için kullanılan array_unshift() fonksiyonunu anlatacağım. Daha önce Php array_push() kullanımı yazımda dizilerin sonuna eleman ya da elemanlar eklemekten uzunca bahsetmiştim.

array_unshift() fonksiyonu, kendisine parametre ile belirtilen dizinin başına, yine parametre ile belirlenen elemanları, parametrede eklendikleri sıra ile ekler. Eklenen elemanlarda anahtar değerleri belirtilmemişse sıfırdan başlayarak ekler. Anahtar değerleri belirtilmiş ise dokunulmaz.

Okumaya devam et PHP array_unshift() Kullanımı – PHP Diziler